γυμνόω

γυμν-όω,
A strip naked, τὰ ὀστέα τῶν κρεῶν γ. strip the bones of their flesh, Hdt.4.61;

σῶμα γυμνώσαντες εὖ S.Ant.410

:—Hom. only [voice] Med. and [voice] Pass., strip oneself or be stripped naked,

αἰδέομαι γὰρ γυμνοῦσθαι Od.6.222

; mostly of warriors, to be exposed,

ὅτεῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη Il.12.428

;

οὖτα Θόαντα στέρνον γυμνωθέντα παρ' ἀσπίδα 16.312

, cf. Od.10.341, Call.lamb.1.219; τεῖχος ἐγυμνώθη the wall was left bare, i.e. defenceless, Il.12.399: c. gen., γυμνώθη ῥακέων he stripped himself of his rags, Od.22.1; later γυμνωθὲν ξίφος, δόρυ, Hdt.3.64, A.Th.624: metaph., to be stripped or deprived of a thing, Pl.R.601b;

ἀφορμῆς Antipho Soph.14

.
2 metaph., lay bare,

φύσιν τῷ λόγῳ Ph.1.118

:—[voice] Pass., Dam.Pr.400.
3 lay aside,

σάκκον LXXJu.9.1

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • γεγυμνωμένα — γυμνόω strip naked perf part mp neut nom/voc/acc pl γεγυμνωμένᾱ , γυμνόω strip naked perf part mp fem nom/voc/acc dual γεγυμνωμένᾱ , γυμνόω strip naked perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνοῖ — γυμνόω strip naked pres ind mp 2nd sg γυμνόω strip naked pres opt act 3rd sg γυμνόω strip naked pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνοῦν — γυμνόω strip naked pres part act masc voc sg γυμνόω strip naked pres part act neut nom/voc/acc sg γυμνόω strip naked pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνώσουσι — γυμνόω strip naked aor subj act 3rd pl (epic) γυμνόω strip naked fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) γυμνόω strip naked fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνώσουσιν — γυμνόω strip naked aor subj act 3rd pl (epic) γυμνόω strip naked fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) γυμνόω strip naked fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνώσω — γυμνόω strip naked aor subj act 1st sg γυμνόω strip naked fut ind act 1st sg γυμνόω strip naked aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγυμνωμέναι — γυμνόω strip naked perf part mp fem nom/voc pl γεγυμνωμένᾱͅ , γυμνόω strip naked perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγυμνωμένον — γυμνόω strip naked perf part mp masc acc sg γυμνόω strip naked perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γεγυμνωμένων — γυμνόω strip naked perf part mp fem gen pl γυμνόω strip naked perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνουμένων — γυμνόω strip naked pres part mp fem gen pl γυμνόω strip naked pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • γυμνοῦμεν — γυμνόω strip naked pres ind act 1st pl γυμνόω strip naked imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.